VÝROČNÍ SJEZD
ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ
SPOLEČNOSTI ČLS JEP
14. – 16. listopadu 2022
Brno, Best Western Premier hotel International Brno                               

Úvod

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abych Vás jménem svým, jménem spolupracovníků z Neurochirurgické kliniky FN Brno a LF MU a jménem výboru České neurochirurgické společnosti ČLS JEP co nejsrdečněji pozval k účasti na Výročním sjezdu České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, který se bude konat v Brně v hotelu Best Western International ve dnech 14. – 16. 11. 2022.

Sjezd je pořádán pod záštitou ministra zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR, rektora MU prof.MUDr. Martina Bareše, Ph.D., děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Ivo Rovného, MBA. V letošním roce slavíme 30. výročí založení Neurochirurgické kliniky FN Brno, LF MU. Historie brněnské neurochirurgie sahá samozřejmě mnohem dále do minulosti, ale bylo to v roce 1992, kdy došlo k přestěhování nově zřízené Neurochirurgické kliniky do modernějších prostor ve FN Brno v Bohunicích. Velice bych si přál, aby na pozadí tohoto významného jubilea prožili účastníci kongresu neopakovatelné zážitky jak po stránce odborné tak společenské. Tímto sjezdem končí moje čtyřleté období ve funkci prezidenta České neurochirurgické společnosti. Součástí sjezdu bude též plenární schůze členů neurochirurgické společnosti a také ustavující schůze nového výboru společnosti spojená s volbou nového prezidenta.

Odborný program sjezdu bude sestaven jak z vyzvaných tak i přihlášených sdělení. Nedílnou součástí sjezdu bude e-posterová sekce. Účast na sjezdu přislíbili významní evropští i světoví neurochirurgové. Našim cílem je uspořádat nejen vědeckou akci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci, ale i přátelské setkání, kde informace o novinkách a trendech budou diskutovány jak v rámci odborných sekcí tak i formou panelových a kuloárních diskuzí.

Těšíme se na naše setkání v Brně

prof. MUDr. Martin Smrčka, CSc., MBA
prezident České neurochirurgické společnosti ČLS JEP


Programový výbor sjezdu

doc. MUDr. Tomáš Česák, Ph.D.
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové a LF HK

MUDr. Jiří Fiedler, Ph.D.
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.

prof. MUDr. Radim Jančálek, Ph.D.
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU

prim. MUDr. Jan Klener
Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce

doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Ostrava a LF OU

prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze

doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.
Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Plzeň a LF UK

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.
Neurochirurgická klinika Masarykova nemocnice

prof. MUDr. Martin Smrčka, CSc., MBA
Neurochirurgická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
Neurocentrum, Krajská nemocnice Liberec, a.s.

doc. MUDr. Miroslav Vaverka, CSc.
Neurochirurgická klinika LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc


Programový výbor sjezdu – sekce NLZP

Mgr. Sylvie Rolková

Mgr. Magda Slouková

Vladimíra Tlačbabová

Marcela Pajtlová

Ladislava Vykydalová


Organizační výbor sjezdu

prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
prim. MUDr. Vilém Juráń, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Pavel Fadrus, Ph.D.
MUDr. Václav Vybíhal, Ph.D.
MUDr. Karel Máca, Ph.D.
MUDr. Miloš Duba
MUDr. Soňa Kryštofová
MUDr. Marek Sova
MUDr. Ondřej Navrátil, Ph.D.
MUDr. Ing. Eduard Neuman, Ph.D.
MUDr. Andrej Mrlian, Ph.D.
MUDr. Lenka Nekulová
MUDr. Hana Pikulová

MUDr. Karel Svoboda
MUDr. Milan Vidlák
MUDr. Ysmael Graterol
MUDr. Evžen Hovorka
MUDr. Ivana Rošková
MUDr. Jan Dobrovolný
MUDr. Martin Plevko
MUDr. Marek Bradávka
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D.
Mgr. Sylvie Rolková
Olga Pazderková
Andrea Gistrová
Naděžda DoležalováHlavní témata

Neuroonkologie

Cévní neurochirurgie

Neurotraumatologie

Neurochirurgie páteře a míchy

Neurorehabilitace

Hydrocefalus

Dětská neurochirurgie

VariaVšeobecné informace

Místo konání

Best Western Premier Hotel International Brno, Husova 200/16, 602 00 BrnoRegistrační poplatky

 


do 13. 10. 2022

od 14. 10. 2022

Lékaři

Kč 3 790,-

Kč 4 290,-

NLZP

Kč 2 490,-

Kč 2 990,-

V registrační poplatku je zahrnuto vstupné na sjezd, občerstvení v průběhu akce,  společná večeře, sjezdové materiály a DPH.
Proforma fakturu obdržíte v potvrzovacím e-mailu.

STORNO PODMÍNKY
V případě storna Vaší účasti:
do 13. října 2022 bude registrační poplatek vrácen v plné výši
od 14. října 2022 bude účtován stornovací poplatek ve výši 50 % ze zaplacené částky
od 3. listopadu 2022 se poplatek nevrací


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, posteru) 30. září 2022

Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte nejpozději do 13. října 20222

Audiovizuální technika
•    Dataprojektor
•    notebook
•    Bezdrátová myš vč. laserpointu
•    Náhledový monitor
Audiovizuální techniku je možné vyzkoušet před zahájením sjezdu nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání sjezdu v přednáškovém sále.

Prezentace

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.
Autory, kteří budou přednášet v českém jazyce, žádáme, aby své ppt prezentace měli v jazyce anglickém.

Jednací jazyk

Čeština, Slovenština a Angličtina.

E-postery

Posterová sekce bude probíhat formou komentovaných e-posterů v rámci hlavního odborného programu sjezdu.
Autorům posterů bude vymezen čas 3+2 minuty k prezentaci své práce (max. 5 slidů ppt, pptx).
Je to příležitost pro všechny, ale hlavně pro mladší autory k prezentaci své práce.

Parkování

Možnost parkování na placeném parkovišti hotelu Best Western International.
Počet parkovacích míst je omezen.


Registrace účastníků

13. listopadu 2022         15.00 – 20.00 hod
14. listopadu 2022            8.00 – 16.00 hod
15. listopadu 2022            8.00 – 16.00 hod
16. listopadu 2022            8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set vč. odborného programu.


Oběd

Obědy formou jednotného menu se vydávají v hotelové restauraci ve dnech 14. a 15. listopadu 2022 vždy od 12.00 do 13.30 hod oproti stravenkám, které obdržíte při registraci. Cena a´ Kč 200,-
Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Společná večeře

Společná večeře formou rautu se koná dne 15. listopadu 2022 od 20.00 hod v Best Western International.
Cena večeře je zahrnuta v registračním poplatku.

Akreditace

Sjezd je zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a je ohodnocen 16 kredity za účast. NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty se budou vydávat po ukončení konference na registraci účastníků.


Ubytování

Rezervační formulář prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.muchova@symma.cz Žádost o rezervaci ubytování (pdf)

Žádost o rezervaci ubytování (rtf)

Partneři

Generální partner

Hlavní partneři sjezdu

Partner sjezdu

Vystavovatelé


-->

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz

Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018